23 maja 2024

Okulary z antyrefleksem refundowane przez pracodawcę

Każdy pracownik, który co najmniej połowę swojego czasu pracy spędza przed monitorem ekranowym, może ubiegać się o sfinansowanie okularów przez pracodawcę. Nie ma ograniczeń co do rodzaju okularów, a pracownik może wybrać okulary z antyrefleksem, okulary fotochromowe czy nawet okulary progresywne. Jest oczywiście kilka warunków, które wynikają z Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.

 

Kto, kiedy i na jakiej podstawie refunduje okulary

Refundacja okularów przysługuje pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej w oparciu o kodeks pracy – stażyście, pracownikowi młodocianemu, zatrudnionym na zastępstwo, czas określony lub nieokreślony. Spełniony musi być warunek połowy dobowego czasu pracy, który pracownik spędza przed monitorem ekranowym – może to być komputer stacjonarny, laptop, tablet lub np. ekran przy maszynie produkcyjnej, który służy do monitorowania parametrów pracy tej maszyny. Połowa wymiaru dobowego to co najmniej 4 godziny każdego dnia. Podstawą do zapewnienia pracownikowi okularów do pracy przed monitorem ekranowym jest zaświadczenie od lekarza okulisty wydane w ramach wstępnych lub okresowych badań lekarskich.

 

Jakie okulary wybierać?

Najczęściej okuliści wypisując zaświadczenie pracownikowi używają określenia „okulary z antyrefleksem”, „szkła okularowe z antyrefleksem” do komputera. Zgodnie z przepisami, nawet jeśli pracownik będzie używał okularów poza pracą, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu okulary. Oznacza to, że nie ma przeciwskazań, aby oprócz szkieł z antyrefleksem zdecydować się na soczewki fotochromowe, czyli samościemniające się na słońcu. Pracownik również może zdecydować się na okulary progresywne lub inne rodzaje szkieł okularowych z antyrefleksem. Warto zwrócić uwagę zarówno na soczewki, jak i na wybór opraw. Refundacja pracodawcy może być okazją do wyboru lepszych szkieł.

 

Kwota i częstotliwość wymiany okularów

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary, co oznacza, że nie może ustalić refundacji na poziomie np. 50% wartości okularów, bo wówczas nie jest spełniony warunek ustawowy. Pracodawca jednak może regulować wysokość refundacji i jej częstotliwość regulaminami wewnętrznymi. Limit refundacji może być ustalany wielorako, np. w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia pracownika lub w konkretnej kwocie. Warto dowiedzieć się wcześniej, jakie limity kwotowe stosuje pracodawca i czy akceptowana jest sytuacja, w której pracownik pokrywa przekroczenie limitu. Częstotliwość refundacji zakupu okularów zwyczajowo pokrywa się z częstotliwością profilaktycznych badań okresowych. Warto o to również zapytać pracodawcę. Oprócz okresowych badań, pracownik może zwrócić się do pracodawcy o dodatkowe badanie wzroku, jeśli odczuwa jego nagłe pogorszenie.

 

Marki: 

VEO

EGO

MioControl HD

MioExpert HD

Zoom HD

DuoMax HD

Biuro G2 HD

WorkMax HD

UV-Max

Neochromes

Transitions

© SZAJNA Laboratorium Optyczne, 1991 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Soczewki okularowe to wyrób medyczny.

Używaj ich zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.