OCHRONA I KOREKCJA WZROKU

Mimesys to przełomowa technologia doboru soczewek. Gogle VR i specjalna aplikacja służą do określenia profilu widzenia, na podstawie którego następnie wykonywane są soczewki. 

Wszyscy chodzimy własnymi ścieżkami.

Dokładnie te same zasady obowiązują przy patrzeniu.

 

Każdy z nas posiada indywidualną strategię widzenia. Objawia się ona tym, że podczas patrzenia wykonujemy określone ruchy oczami oraz głową i dla każdego z nas są one różne.

 

Dlaczego znajomość profilu widzenia jest ważna?

W nawet w najbardziej zaawansowanych soczewkach niektóre osoby doświadczają dyskomfortu związanego z brakiem stabilnego obrazu lub pojawianiem się delikatnych zniekształceń. Dzieje się tak dlatego, że dotychczas żaden produkt nie był w stanie uwzględnić wielu odmiennych strategii widzenia i bazował na tych uniwersalnych.

Łączysz ruchy oczami i głową

w wyjątkowy dla Ciebie sposób?

Ruszasz się więcej głową

podczas gdy oczy są nieruchome?

Ruszasz się więcej oczami,

a mniej głową?

Czy wiesz jaki ma profil widzenia?

Najlepsze rozwiązanie? Soczewki zaprojektowane w oparciu o indywidualny profil widzenia.

 

Znając profil widzenia danej osoby, można zaprojektować soczewkę progresywną idealnie dopasowaną do jej potrzeb, a więc uwzględniającą ruchy oczami i głową wykonywane przy zmianie zasięgu widzenia, czy przenoszeniu wzroku pomiędzy różnymi obiektami znajdującymi się w otaczającej nas przestrzeni

Żadna, nawet najlepsza soczewka uniwersalna nie wie, jak patrzy i zachowuje się jej użytkownik.

 

W każdych okularach, a już szczególnie w przypadku soczewek progresywnych na jakość widzenia wpływa kilka czynników. Jednym z nich jest sposób zmiany mocy oraz towarzyszące mu delikatne zniekształcenia boczne. Wymuszają one na użytkowniku określony sposób korzystania z okularów, nie zawsze zgodny z jego indywidualnym profilem widzenia i przyzwyczajeniami.

Osoby, które nie korzystają z okularów i nie mają wad wzroku posiadają niezakłócone pole widzenia.

 

U osób, które nie korzystają z okularów problem z ograniczeniem pola widzenia nie występuje. Wystarczy, że ruszymy oczami oraz głową i już widzimy pożądany przez nas obiekt.

Co daje technologia Mimesys?

Określenie sposobu patrzenia, przede wszystkim przy zmianie kierunku widzenia

Analiza ruchów oczami i głową

Optymalizacja rozkładu mocy i stref widzenia

Aby precyzyjnie określić profil widzenia wykorzystujemy technologię wirtualnej rzeczywistości i specjalnie opracowaną aplikację Mimesys.

 

Podczas kilkuminutowego badania analizowane są ruchy oczami oraz głową i na tej podstawie tworzony jest indywidualny profil widzenia. Pokazuje on w jaki sposób patrzymy na różne przedmioty znajdujące się w otaczającej nas przestrzeni oraz które obszary w soczewkach okularowych będą przez nas najbardziej wykorzystywane. Dzięki tej wiedzy można zaprojektować, a następnie wykonać w pełni zindywidualizowane soczewki okularowe.

Zalety soczewek z technologią Mimesys

  • Idealnie dobrany rozkład mocy do potrzeb wzrokowych użytkownika. Jest to szczególnie ważne w przypadku soczewek progresywnych, gdzie sposób zmiany mocy między dalą a bliżą powinien być maksymalnie dopasowany do preferencji użytkownika.

  • Brak efektu pływania obrazu czy innych zniekształceń. Profil widzenia pokazuje, które obszary w soczewkach są najczęściej wykorzystywane, a projekt soczewki te informacje uwzględnia. Obszary najczęściej używane są maksymalnie zoptymalizowane pod względem komfortu.

  • Natychmiastowa adaptacja. W pełni dopasowana i zoptymalizowana pod względem komfortu widzenia soczewka nie wymaga żadnego okresu adaptacji. Uczucie komfortowego widzenia jest natychmiastowe.

Firma SZAJNA Laboratorium Optyczne, razem z wybranymi salonami optycznymi, oferuje trzy soczewki progresywne wykonywane z zastosowaniem technologii Mimesys.

 

 Łączy je wykorzystanie indywidualnego profilu widzenia. Różnią się poziomem redukcji zniekształceń peryferyjnych (tzw. aberracji bocznych) oraz rekomendowanym zastosowaniem w zależności od przypisanej korekcji wzroku.

Marki: 

VEO

EGO

MioControl HD

MioExpert HD

Zoom HD

DuoMax HD

Biuro G2 HD

WorkMax HD

UV-Max

Neochromes

Transitions

© SZAJNA Laboratorium Optyczne, 1991 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Soczewki okularowe to wyrób medyczny.

Używaj ich zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.